Coaching

Het leven is uitdagend en complex

Doorgaans slagen we er wonderwel in om onszelf en de wereld om ons heen goed aan te voelen en effectief te handelen. Maar in ieder leven doen zich situaties voor die vragen om iets méér. Meer inzicht in patronen. Meer begrip van groepsdynamiek. Meer helderheid in hoe mensen zich verhouden tot elkaar. Partner, kinderen, werk, vrienden, familie, klanten, collega’s – allemaal vragen ze onze aandacht en betrokkenheid. Die geven we graag, want door onze interacties in relaties, komen we tot vorm, groei en ontwikkeling.

Inspiratie

Coaching gericht op een bewust proces om vanuit een energiek zelf tot acceptatie te komen en om te gaan met “dat wat is”. De weg daarheen voert vaak langs onzekerheid, onmacht en frustratie. Een goede coaching inspireert cliënten om zelf zulke ongemakkelijke gevoelens door aandacht en constructief handelen te transformeren tot zelfvertrouwen, veiligheid, zekerheid, contact, plezier en resultaat in een specifiek proces.

Duurzaam en vertrouwen

De betekenis van deze vorm van coaching is dat deze niet slechts is gericht op probleemoplossing op korte termijn, maar uitgaat van een bredere en diepere visie op mensen in hun privé- en werkomstandigheden.

Doel

Het doel is steeds bewustwording: gevoel toelaten, contact maken, inzicht verruimen, grenzen verkennen, negatieve stress reduceren. De aandacht richten op een adequaat, constructief handelen, vanuit gevoel en verstand met een groeiend vertrouwen in wat mogelijk kan zijn. Coaching voor mensen in een holistische praktijk maar ook in professionele situaties op locatie om meer inzicht te krijgen in wat hen beweegt. Met als doel: mensen inspireren om creatiever, productiever en gelukkiger te zijn. In relaties, in werk, in al hun ontmoetingen met zichzelf en met anderen.

Haptonomie en Jung

Haptonomie en Jung vormen de basis en structuur aan het proces. Daarnaast pas ik in de coaching inzichten uit de transactionele analyse, de Indiase filosofie “A-dvaita” en visualisatietechnieken toe.

Kijk voor gespecialiseerde trajecten hieronder.