Complementaire Praktijk

In mijn praktijk integreer ik de geneeskunde, haptonomie, Jungiaanse psychologie en de orthomoleculaire voedingsleer samen tot een holistische werkwijze. Klik op de knoppen hier beneden voor meer toelichting.


Visie

Bij een gezonde leefstijl denken we aan een goede slaap, gezond en gevarieerd eten, regelmatig bewegen en een bewust stress management door goed om te leren gaan met spanning en ontspanning. Daarnaast zijn inspirerende sociale contacten en een eigen hobby, dingen voor je zelf doen, af en toe tijd alleen doorbrengen, ook in de natuur, belangrijk.

Bewustzijn van het lévende lichaam: een energetisch, biochemisch, voelend en denkend eco-systeem.

Het is belangrijk dat we ons bewust zijn dat het lichaam één geheel is, hoofd en lichaam, denken en voelen zijn daadwerkelijk, onlosmakelijk, verbonden.

Ons lichaam geeft in haar eigen taal signalen af en vraagt daar aandacht voor. Het ‘vertelt’ ons van alles. Het geeft aan wat iets ons doet en vertelt ons ook hoe het met ons is. Iets van buiten dat je raakt of een gedachte in je eigen hoofd die gevoelens opwekt. Ons lichaam heeft zo een gevoelsfunctie, die alles wat voelbaar is omvat. Het voelen van emoties, maar ook van pijn en spanning of opluchting, vertrouwen of wantrouwen, veiligheid of onveiligheid. Je blij en open voelen bij een bepaalde ervaring of je teleurgesteld en dicht voelen bij een andere ervaring. Ook de kou buiten voel je of dat je je teen hard stoot aan een tafelpoot. Op het moment dat er iemand achter je de kamer binnenkomt en je je net omdraait, omdat je de ander voelde binnenkomen. Of omdat je een ongemakkelijk gevoel hebt voor een bepaalde afspraak.

Het lichaam is veerkrachtig en kan veel hebben, maar het geeft ons ook aan wanneer we te zwaar belast worden, over onze grenzen gaan of als anderen over onze grenzen gaan. Vaak zijn het eerst subtiele klachten, zoals onrust en spanning, vermoeidheid, lichte pijnklachten, of misschien wel een paniekaanval of hyperventilatie. In een chronische situatie op den duur ook forse klachten, een sombere stemming, mogelijk hartklachten, een flinke hernia.

Het lichaam kan totale uitputting laten voelen als de energie opgebrand is. Hiermee kan het ook op de rem gaan staan. Blokkeren. Het voelende lichaam heeft zo een signalerende taak om de ‘bewoner’ uit te nodigen om aandachtig (mindful) te zijn voor de eigen binnenwereld en het fysieke welzijn. Het kan preventief en alarmerend de aandacht trekken. Het geeft er alleen géén briefje bij met uitleg! We moeten die signalen leren verstaan en dat kan behoorlijk complex en uitdagend zijn.

We voelen ons in relatie tot de ander graag onder alle omstandigheden gehoord, gezien en begrepen. Vertrouwen en contact zijn een belangrijke behoefte en ons gevoel vertelt ons wanneer dat wel of minder zo is. Ideaal is om al vanaf de jongste leeftijd gevoelens en non-verbale signalen te kunnen en mogen uiten, die verstaan worden door de ouders/verzorgers en waar liefdevol en adequaat op gereageerd wordt. Voor het jongste kind de enige manier om iets aan te geven, zoals huilen bij een vieze luier of hongergevoel, of middels een glimlach, veilig en geborgen op schoot. Deze gevoelens en uitingen dienen liefdevol bevestigd te worden voor een gezonde hechting en persoonlijk voorspoedige ontwikkeling.

Later is fundamenteel om gevoel en gevoelens onder woorden te leren brengen. ‘Ik voel me teleurgesteld en een beetje boos omdat onze afspraak niet doorgaat’. Zo is begrip voor je eigen gevoelens én voor de gevoelens van een ander belangrijk. Zo kan zich een empathisch vermogen ontwikkelen, zowel voor jezelf als voor een ander, waardoor er ook bij pijn en verdriet verbinding blijft. Het contact is dan veilig en biedt geborgenheid.

In de huidige over-rationele prestatiemaatschappij wordt een affectief (met gevoel) bevestigend aanbod steeds minder gegeven. Het gaat vooral om effectiviteit en resultaat.