Haptonomie

Haptonomie is een psycho-tactiele mensbenadering, die zich bezig houdt met de tast, de aanraking en de ontwikkeling en verheldering van het menselijk gevoelsleven.

Tekening door edith-made-it 

In de gezondheidszorg is haptonomie een aanvullende begeleidingswijze voor mensen die hun lichaam en eventuele klachten en problemen beter willen leren verstaan en hanteren. De cliënt wordt mogelijkheden aangereikt om juist zelf actief te zijn, zelf in beweging te komen ten behoeve van zijn of haar welzijn en benodigde herstel.

Het herkennen van gevoel en gevoelens, middels meer lichaamsbewustzijn, speelt een belangrijke rol in de haptonomische begeleiding. Tijdens gesprekken en bij oefeningen in de ruimte of op de behandelbank gaat een cliënt hiervoor gevoel ontwikkelen en ook voor hoe die hiermee omgaat of kan omgaan.

Het ervaren en verwoorden van de gevoelde aanraking krijgen veel aandacht. Hierdoor worden mensen zich bewust van de verschijnselen en reacties die optreden in hun lichaam bij diverse vormen van contact en communicatie. Daarmee wordt de cliënt zich ook bewuster hoe wel of niet in verbinding met de ander en de omgevende ruimte te zijn.