Leidinggeven

Inspirerend leidinggeven

Passende leiding wijst de juiste richting en geeft medewerkers de ruimte hun eigen weg te vinden in een proces. Het voegt alleen iets toe of haalt alleen iets weg waar het echt nodig is. Dit maakt zowel de leidinggevende als de werknemer sterker. In de samenwerking tussen leidinggevende en werknemer is het essentieel om vertrouwen en contact te hebben. Onze gevoelsfunctie is daarbij onmisbaar. Het is nodig je hiervoor te openen en de signalen van het gevoel goed te verstaan en te interpreteren. Het gevoel vormt dan een fundament onder de onderlinge communicatie en bij het nemen van beslissingen. Leuke en minder leuke keuzes zullen kloppen, omdat ze in de tijd in het gevoel en verstand zijn gerijpt en goed overwogen.

Bewust leidinggeven

Bewust leidinggeven lukt alleen als je bij jezelf kunt blijven onder druk van de verwachtingen, wensen en eisen die de werknemer aan je stelt en die je jezelf oplegt. De leidinggevende moet dus eerst weten waar hij zelf staat en wat hij te bieden heeft. Leidinggeven begint bij het in contact blijven met je eigen gevoel en je eigen denken, adequaat, passend in de situatie. Dan krijgt de werknemer een zuiver beeld van wat hij kan verwachten.

De leidinggevende wordt duidelijk en zichtbaar voor zijn of haar omgeving. De werknemer kan zich dan ook zichtbaar maken tegen de achtergrond van de juiste verwachtingen. Een onderlinge afstemming wordt mogelijk op zowel gevoels- als rationeel niveau.

Van kramp naar kracht

Er is dan ruimte voor zowel de leidinggevende als de werknemer om zijn eigen verantwoordelijkheid te herkennen en te nemen. Daar worden alle partijen minder verkrampt en juist sterker van. Toenemend bewustzijn van de situatie laat wat eerst nog verborgen was, aan de oppervlakte komen. Daarmee wordt het hanteerbaar. De basis voor een effectieve en hechte samenwerking is gelegd. Er is groei.De leidinggevende en de werknemer kunnen nu omgaan met een situatie die vraagt om leiding – zonder dat er steeds verstrikkingen ontstaan. Beiden blijven vrij in een echt contact, en in hun kracht. Dat zorgt ervoor dat ook situaties met veel druk optimaal blijven verlopen.

De verhoudingen tussen de verschillende functies blijven gezond en in staat tot groei en ontwikkeling. Goede leiding en Samenwerking doet Moed en Willen transformeren tot Kunnen…