Stress

Functioneel met stress
Het dagelijkse leven, de realiteit, is onmogelijk zonder stress. Stress hoort er nou eenmaal bij en kan ook niet vermeden worden. De ene mens is goed tegen potentiële stress bestand, de ander kan hier veel minder van hebben. Dit wordt vooral door onze constitutie bepaald, door hoe we zijn geconditioneerd in ons vroege leven en door hoe we wel of niet functioneel hebben leren omgaan met stress door ervaringen, trainingen en het aanleren van vaardigheden.

Goede en slechte stress
Stress zet lichaam en geest aan om alert te zijn, de aandacht te focussen en optimaal te reageren op een situatie waar druk in aanwezig is. Deze stress noemen we eu-stress, goede stress. Te veel stress, overbelasting, gecombineerd met een onvoldoende herstel of onvoldoende belastbaarheid kan traumatiserend werken op lichaam en geest. Dit heet dis-stress.

Stress en fysiologie
Het lichaam reageert op stress, na prikkeling van de zintuigen, met de aanmaak van hormonen, zowel in de hersenen als in de bijnieren. Tevens wordt het limbische systeem in de hersenen geactiveerd, waar de emotionele gebieden liggen. Deze combinatie van reacties is bedoeld om het lichaam actie-klaar te maken om adequaat te kunnen handelen op een gebeurtenis.

Instinct
Dit basale dierlijke instinct biedt het vermogen te kunnen vechten of vluchten. Het dier dat in acute stress terechtkomt is psychisch maximaal alert, neemt uiterst goed waar en kan optimaal reageren. Het lichaam heeft een verhoogde bloeddruk en ademhaling, de spieren zijn voorgespannen. Deze anticipatie op stress, op gevaar, is van nature maximaal adequaat. Als het gevaar weer geweken is zal de lichamelijke re-actie-spanning weer snel afnemen en is er een minimaal verlies van energie en een snel herstel naar een rustig fysiek en psychisch evenwicht. Denk aan het hert dat bij een geluid opschrikt, alert de omgeving waarneemt en even later weer rustig verder graast.

Verstoorde reacties bij de mens
De mens heeft in de loop der jaren door een toegenomen dominantie van het intellect en “hoe-het-hoort - denken-en-gedrag” een ontkoppeling ondergaan van de psychische en lichamelijke reacties op stress. De natuurlijke fysieke reactie op stress en de kanalisatie van de in het lichaam vrijgekomen energie wordt vaak direct geblokkeerd door een mentaal aangeleerd, geprogrammeerd gedrag. We moeten ons beheersen.
Het lichaam heeft hierdoor echter te kampen met een geblokkeerde lichamelijk ingehouden energie die niet weg is en negatief kan uitwerken op het lichaam. Kan het er niet functioneel uit, dan komt het er soms pas veel later, disfunctioneel, door middel van klachten uit.
Burnout, angststoornissen, depressiviteit, chronische rug- en hoofdpijn, klachten in de emotionele en relationele sfeer en gedragsproblemen kunnen hier een uiting van zijn.

Digitale brochure

Meer Coach biedt workshops aan over "Bewustwording".

Download de digitale brochure en lees er meer over.